MFW podkreśla w swym raporcie, że pieniądze te będą niezbędne dla hiszpańskich banków, jeśli dojdzie do przewidywanego pogorszenia się koniunktury w strefie euro. Zaznacza jednocześnie, że zasadniczo hiszpański system finansowy jest przygotowany na taką sytuację, ale zagrożone są jego niektóre segmenty i niektóre banki.

Nie wykluczone, że jeszcze w ten weekend Hiszpania zwróci się do Unii Europejskiej o pomoc finansową dla swych przeżywających coraz większe kłopoty banków.