"Obligacje emitowane w ramach emisji zostały wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na ogólne cele finansowania banku; (...) wartość nominalna obligacji wyemitowanych w dniu 6 czerwca 2012 r. w ramach emisji wynosi 650.000.000 zł" - głosi komunikat.

Cena emisyjna wyemitowanych obligacji jest równa 640.897.400 zł. Obligacje emitowane w ramach emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej. Łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji wynosi obecnie 2.480,70 mln zł, podano także.

PKO BP miał 1.004,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 871,02 mln zł zysku rok wcześniej.