W marcu Kruk uzyskał zgodę węgierskiego nadzoru finansowego (PSZÁF) na przejęcie spółki SH Money, która posiada licencje na nabywanie wierzytelności na Węgrzech i dotychczas nie prowadziła działalności operacyjnej.

W listopadzie ub. roku prezes Kruk informował, że rozpocznie działalność na Węgrzech w I poł. 2012 roku.

Wartość tego rynku Kruk szacował wówczas na 50-75 mln zł rocznie, oczekując znaczącego wzrostu w kolejnych latach. Kruk miał 13,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 14,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 79,93 mln zł wobec 53,16 mln zł rok wcześniej.