Wyrokiem z dnia 14 maja SOKiK oddalił odwołanie PGE od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej koncentracji z Energą.

"W związku z tym z dniem 12 czerwca z przyczyn niezależnych od PGE rozwiązaniu ulegnie umowa sprzedaży 84,19 proc. akcji Energi zawarta w dniu 29 września 2010 roku pomiędzy PGE a Skarbem Państwa" - napisano w komunikacie.

We wrześniu 2010 roku Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało umowę sprzedaży 84,19 proc. akcji Energi na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej za 7,53 mld zł. Jednak na transakcję nie zgodził się UOKiK, argumentując, że doprowadziłaby ona do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej.