W I kw. 2011 r. wskaźnik ten wynosił 10,0 proc.. Nominalnie liczba osób bezrobotnych wzrosła do 1.883 tys. z 1.750 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach.