"Ubiegłoroczny wzrost Polski przekroczył wcześniejsze oczekiwania i po raz kolejny uwypuklił odporność tej gospodarki na słabości strefy euro. Jednakże w tym i przyszłym roku wzrost będzie w znaczącym stopniu ograniczony, gdyż zmniejszają się wydatki na infrastrukturę publiczną, a także część transferów socjalnych" - głosi raport.

EBOR podwyższył nieznacznie prognozę dla całego regionu rozciągającego się od Europy Środkowej do Azji Środkowej (włącznie z Turcją) na 2012 rok - do 3,1 proc. z 3,0 proc. oczekiwanych w styczniu (i wobec 5.0 proc. w 2011 r.). Wzrost na 2013 r. szacuje na 3,7 proc.