Firma liczy na kilkaset milionów euro. "Łącznie grupa ma ok. 500 mln euro długów. Nie poradzimy sobie z tym problemem, sprzedając jedynie marginalne aktywa" - powiedział współzałożyciel grupy Belvedere Krzysztof Tryliński, cytowany przez gazetę.

Według gazety, spółka rozesłała już pierwsze dokumenty do potencjalnych kupców, a kilku zainteresowanych - przedsiębiorstw i funduszy - podpisało już umowy o zachowaniu poufności i w najbliższym czasie ma przystąpić do badań.

Według gazety, Belvedere liczy, że dzięki sprzedaży marki Sobieski pozyska kilkaset milionów euro.