– Nowa propozycja przewiduje możliwość posiadania przez biuro usług płatniczych funduszy własnych na poziomie zapewniającym należytą ochronę środkom pieniężnym przekazywanym przez konsumentów – napisało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej DGP. Firma decydująca się na takie zabezpieczenie musi założyć oddzielne konto, na którym zamrozi środki pieniężne. Wysokość funduszy powinna stanowić 1,2 proc. całej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie mniej niż równowartość 18 tys. euro (ok. 75 tys. zł). Taką samą wartość – wg obecnych przepisów – powinna mieć polisa, którą okienka kasowe są obowiązane wykupić. Punkty przyjmowania opłat powinny przynajmniej raz na pół roku przedstawiać Komisji Nadzoru Finansowego stan swojego zabezpieczenia finansowego.

Powodem, dla którego resort zastanawia się nad zmianą przepisów, jest po prostu brak polis przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących okienka kasowe oraz wysokie ceny gwarancji bankowych.

Przedstawiciele ubezpieczycieli jeszcze w trakcie prac nad ustawą o usługach płatniczych, która nałożyła na okienka kasowe obowiązek ubezpieczenia się, informowali, że będzie trudno im przygotować odpowiedni produkt.

Chodziło przede wszystkim o zbyt szeroki i nieprecyzyjnie określony zakres ubezpieczenia i gwarancji – mówi Marcin Tarczyński, analityk PIU. Najważniejszą przyczyną braku ofert dla okienek kasowych jest to, że zastrzeżenia towarzystw nie zostały uwzględnione w pracach nad ustawą. – Będziemy oczywiście na bieżąco monitorować tę kwestię, natomiast decyzja o oferowaniu jakiegokolwiek produktu ubezpieczeniowego zawsze jest wyłączną i indywidualną decyzją każdego ubezpieczyciela – wyjaśnia Tarczyński.

Resort finansów nadal uważa, że ubezpieczyciele mogą stworzyć ubezpieczenie dla okienek kasowych.

– Jedyną techniczną przeszkodę do jego stworzenia stanowił brak stosownego rozporządzenia w tym przedmiocie. Zdaniem ministerstwa w dniu dzisiejszym nie istnieją bariery uniemożliwiające stworzenie i oferowanie tego produktu – czytamy w informacji MF.

18 tys. euro to minimalna suma gwarancyjna, na którą okienko kasowe powinno się ubezpieczyć

22,5 tys. tyle okienek funkcjonowało w 2009 r.

24 tyle punktów opłat już się zarejestrowało w KNF