Próbny odwiert w pobliżu Braniewa wykazał obecność gazu łupkowego, jednak potencjał tego złoża będzie znany dopiero za kilka miesięcy, po zbadaniu próbek - powiedziała Święcicka.

Wcześniej koncern paliwowy Exxon Mobil podał, że ilości gazu znalezione w dwóch odwiertach nie uzasadniają eksploatacji złoża na skalę komercyjną.

Obecnie ok. 20 międzynarodowych spółek szacuje wielkość złóż gazu łupkowego we wschodniej i środkowej części Polski.