Rostowski powiedział, że podczas spotkania omawiał z premierem plany ustawodawcze, za które jest odpowiedzialny resort finansów, ale także ogólną sytuację gospodarczą Polski.

Lepsza sytuacja gospodarcza w kraju

"Według opinii Ministerstwa Finansów sytuacja jest znacznie lepsza niż obawialiśmy się na początku grudnia 2011 r., kiedy decydowaliśmy się na wariant budżetu (wybierano z trzech wariantów - PAP). Wtedy zdecydowaliśmy się na ten środkowy wariant, przy którym zakładamy wzrost gospodarczy na poziomie 2,5 proc. (PKB - PAP) w ciągu 2012 r. Ale wtedy obawy były dużo większe, że wzrost może być znacznie mniejszy (...) Dzisiaj mamy dużo większą pewność, że na pewno te gorsze wyniki są znacznie mniej prawdopodobne" - powiedział minister.

Dodał, że lepsza sytuacja Polski jest efektem dobrych wyników 2011 r. - wzrostu gospodarczego w wysokości 4,3 proc. PKB. Ale także uspokojenia sytuacji w strefie euro, według ministra, to skutek przede wszystkim działań Europejskiego Banku Centralnego, co wiąże się m.in. z przyjęciem paktu fiskalnego.

Rostowski: trzeba być aktywnym przy negocjacji budżetu UE

 Przy negocjowaniu wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska musi być jeszcze bardziej aktywna, niż przy negocjowaniu poprzedniego - powiedział w środę minister finansów Jacek Rostowski.

Rostowski wyjaśnił, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat negocjacji wieloletnich ram finansowych UE i tworzenia koalicji państw, które podobnie jak Polska korzystają z pieniędzy przekazywanych z Brukseli w ramach realizacji polityki spójności. "Wymaga to stworzenia takiej koalicji wschód-południe. Taka koalicja istniała przy negocjowaniu obecnych ram finansowych. Dzisiaj tym bardziej Polska musi być aktywna, skoro inne znaczące kraje szczególnie na południu są nieco osłabione - nie tylko gospodarczo, ale także politycznie" - powiedział szef resortu finansów.

"Dlatego będziemy musieli być jeszcze bardziej aktywni niż przy negocjowaniu poprzednich ram finansowych" - zaznaczył Rostowski.

Minister finansów poinformował także, że przedstawił premierowi raport poświęcony finansom publicznym podczas kryzysu. "W tym raporcie zawarte są fakty dotyczące ostatnich czterech lat. (...) te cztery lata były oczywiście trudne dla Polski, jednak relatywnie bardzo udane w porównaniu z tym, co działo się w reszcie Europy. Wtedy, kiedy gospodarka Unii Europejskiej w kumulatywnym sensie skurczyła się o 0,5 proc. PKB, to polska gospodarka wzrosła o 15,8 proc." - powiedział minister.