"Po pierwsze decyzja o tym czy udzielimy pożyczki będzie należeć do zarządu NBP, udział będzie mieć Rada, która jest o elementach decyzyjnych informowana. Nic nie wydarzyło się, co by miało nasze stanowisko zmieniać" - powiedział Belka.

W styczniu br. zarząd NBP poinformował, że po zapoznaniu się z wnioskiem ministra finansów z 16 stycznia 2012 r. ws. udzielenia przez NBP pożyczki bilateralnej Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu postanowił przychylić się do prośby ministra finansów i upoważnił prezesa NBP do zadeklarowania wobec rządu RP i MFW gotowości partycypacji NBP w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW w formie pożyczki bilateralnej.

Ostateczna decyzja o udzieleniu pożyczki na rzecz MFW zostanie podjęta przez zarząd NBP po uzgodnieniu z MFW warunków umowy.

Wiceminister finansów Jacek Dominik informował później, że wysokość ewentualnej pożyczki wyniesie 6,27 mld euro.