Średnia rentowność wyniosła 0,91 proc. wobec 0,90 proc. podczas aukcji 11 stycznia.

Stosunek popytu do podaży wyniósł 1,8 wobec 2,8 podczas aukcji 11 stycznia.