Emisja zostanie przeprowadzona przez PGNiG Finance AB z siedzibą w Sztokholmie, spółkę w 100 proc. zależną od PGNiG. Po podpisaniu stosownej dokumentacji PGNiG Finance AB wyemituje euroobligacje o wartości 500 mln euro z okresem zapadalności 5 lat i o rentowności 4,098 proc.

Środki uzyskane z emisji obligacji przez PGNiG Finance AB przeznaczone zostaną na udzielenie pożyczki PGNiG, które planuje wykorzystać je na finansowanie swoich planów inwestycyjnych.

25 sierpnia 2011 roku PGNiG SA podpisało dokumentację programu emisji euroobligacji do kwoty 1,2 mld euro, ze spółką zależną PGNiG Finance AB oraz trzema bankami: Societe Generale, BNP Paribas oraz Unicredit Bank AG. W ramach pięcioletniego programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat, o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.

PGNiG SA udzieliło również spółce PGNiG Finance AB gwarancji do kwoty 1,5 mld euro z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2026 r. z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z emisji euroobligacji.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii PGNiG.

Zgodnie ze zaktualizowaną w czerwcu br. Strategią Rozwoju do 2015 roku, Grupa PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 mld zł, spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.