"Spodziewamy się stopniowego spadku dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w kolejnych miesiącach. Oceniamy, że osłabienie złotego obserwowane w drugim półroczu nie zrekompensuje w pełni spadku popytu na towary oferowane przez eksporterów, związanego ze spowolnieniem gospodarczym za granicą.

Dynamika produkcji przemysłowej może odnotować wzrost na początku przyszłego roku, w związku ze zmianą bazy przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, na podstawie której wyliczany jest indeks. Jednak już od drugiego kwartału przyszłego roku spodziewamy się wyraźnie słabszych danych z sektora przemysłowego.

Brak perspektyw wyraźnego przyspieszenia wzrostu produkcji w średnim okresie oraz związane z tym faktem malejące wykorzystanie mocy wytwórczych będzie wpływać na spadek aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz popytu na pracę."