"Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich oferując jednocześnie stabilne otoczenie społeczne, polityczne i ekonomiczne dla wciąż rozwijających się i inwestujących za granicą polskich przedsiębiorstw"- powiedział dyrektor generalny na Europę Środkowo-Wschodnią Walter Schuster, cytowany w komunikacie. J.P.

Morgan rozpoczął działalność na polskim rynku w 1995 r., otwierając swoje przedstawicielstwo na podstawie licencji wydanej przez Narodowy Bank Polski.

Bank w Polsce zajmuje się bankowością inwestycyjną

J.P. Morgan świadczy na rzecz polskich klientów usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, usługi związane z transakcjami skarbowymi i papierami wartościowymi, usługi bankowości korporacyjnej a także usługi zarządzania aktywami. "W rozwoju prywatnych polskich przedsiębiorstw dostrzegamy potencjał do dalszej konsolidacji i wzmożonych działań na rynku inwestycji typu private equity" - powiedział szef pionu bankowości inwestycyjnej w Polsce Michał Szwarc.

Biuro oddziału mieści się w Warszawskim Centrum Finansowym. J.P. Morgan jest zdalnym członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jednym z największych brokerów polskich akcji. W 2010 r. J.P. Morgan był jednym z pierwszych banków zagranicznych, który został członkiem platformy obligacji Catalyst, a obecnie jest w trakcie uruchamiania biura maklerskiego.