"Ważnym - korzystnym dla polskiej gospodarki - zjawiskiem jest odwrócenie tendencji spadkowych w odniesieniu do wydatków zarówno turystów, jak i odwiedzających jednodniowych z Niemiec.

Zagraniczny turysta więcej wydaje na turystykę medyczną i zakupową

Wyjaśnienie zmian poziomu wydatków wiąże się przede wszystkim z rosnącym w badanym okresie kursem dolara i euro wobec złotego, ale także z pewnymi zmianami w strukturze przyjazdów i wydatków: wzrost wydatków związanych z podróżami służbowymi oraz motywowanych celami zdrowotnymi, niewielki wzrost w segmencie typowej turystyki oraz wzrost wydatków związanych z podróżami po zakupy" - napisano w raporcie Instytutu.

Turystów cieszy tez osłabienie polskiej waluty

"Dotychczasowe oszacowania pozwalają sądzić, że rok 2011 będzie okresem pozytywnych zmian w poziomie łącznych wpływów dewizowych z tytułu podróży nierezydentów. Jeśli dotychczasowe tendencje utrzymają się, można się spodziewać wzrostu wpływów zarówno z rynków wschodnich jak i z wielu rynków zachodnioeuropejskich. Przyczyną tych zmian są przede wszystkim korzystne dla eksportu zmiany kursów walut" - podano.