"Po przeprowadzeniu referendum i wyjaśnieniu wszelkich niejasności, wystąpię z rekomendacją do Rady Administracyjnej MFW dotyczącą szóstej transzy naszej pożyczki służącej podtrzymaniu programu gospodarczego Grecji" - głosi komunikat opublikowany przez Lagarde w Waszyngtonie.

W referendum Grecy mają zadecydować czy akceptują dalsze dotkliwe posunięcia oszczędnościowe, od których UE i MFW uzależniają kontynuowanie pomocy dla gospodarki greckiej.