Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,9 proc.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w październiku o 10 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Analitycy spodziewali się spadku o 10 tys., po spadku we wrześniu o 22 tys., po korekcie.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,94 mln.