W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 19,9 proc. w porównaniu ze wzrostem o 0,3 proc. w sierpniu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.