BoT wystawił na transakcjach jedno-tygodniowych repo 14mld TRY i taką samą ilość ,,zbierze” z rynku walutowego w trakcie poniedziałkowej sesji, tym samym ograniczając płynność. W ujęciu makroekonomicznym spodziewaną aprecjacje liry skutecznie ogranicza wzrost awersji do ryzyka w ostatnich tygodniach, oraz znaczny skokowy wzrost deficytu budżetowego mogący zdestabilizować gospodarkę (wzrost do ok 10,00% z 6,70% w roku poprzednim). Potwierdzają to przedstawiciele BoT, którzy zakładają gwałtowny spadek wzrostu dynamiki PKB w roku 2012r. W celu stabilizacji kursu liry oficjele banku centralnego ogłoszą pięciostopniowy plan mający na celu aprecjację waluty – może mieć to miejsce już w najbliższą środę. Strategia zakłada ograniczenie podaży na rynku oraz zmniejszenie wskaźników rezerw na rynku walutowym.

W ujęciu technicznym kurs EUR/TRY znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym ograniczanym od dołu przez średnią kroczącą 100-sesyjną. Również w krótkim okresie na wykresie można zaobserwować kanał zwyżkowy EUR/TRY, gdzie linie ograniczające zaznaczone zostały na wykresie kolorem niebieskim. Jako ważne wsparcia funkcjonować będą: 2,5200 TRY oraz 2,4768 TRY, gdzie przełamanie tych poziomów stworzy układ pretendujący do rozpatrywania jako formacja podwójnego szczytu (22.08.2011r. i 20.10.2011r.). Jako opór należy rozpatrywać zakres od 2,5737 TRY do 2,5873 TRY.

W przypadku pary USDTRY w ujęciu dziennym kurs znajduje się w korekcie spadkowej w długoterminowym trendzie spadkowym. Jako wsparcie funkcjonować będzie poziom 1.8146 TRY oraz 1.7947 TRY. W roli oporu należy rozpatrywać poziom 1.8682 TRY.

Konrad Ryczko – analityk DM BOŚ