"Nie ma szans na utrzymanie takiej inflacji. Na koniec roku wynosić będzie 4-4,1 proc. Największy wpływ na spadek inflacji miała taniejąca czwarty miesiąc z rzędu żywność oraz niższe ceny paliw. Niestety, tempo spadku cen żywności jest coraz niższe, a przed wzrostem cen paliw może nas uchronić tylko istotne i trwałe wzmocnienie się złotego w stosunku do dolara, co jest mało prawdopodobne. Struktura wskaźnika CPI wskazuje, że inflacja bazowa we wrześniu ponownie wzrosła - do 2,8-2,9 proc., wobec 2,7 proc. w sierpniu. To jednoznaczne argumenty dla Rady Polityki Pieniężnej za utrzymaniem do końca 2011 r. stóp procentowych na obecnym poziomie."