Jak poinformował rzecznik, strony zgodziły się również, by ruchem kolejowym odbywającym się na bocznicy i umożliwiającym dostawy paliwa dla samolotów zarządzały Porty Lotnicze na podstawie regulaminu uwzględniającego zasady bezpieczeństwa. Przybylski poinformował także, że porozumienie jest wyrazem woli obu stron dalszego rozwijania współpracy biznesowej.

"Nowe świadectwa bezpieczeństwa dla bocznicy przekazał przedstawicielom Portów Lotniczych i Petrolotu prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Jaroszyński, który osobiście zaangażował się w proces skoordynowania i wydania dokumentów niezbędnych dla bezpiecznej eksploatacji bocznicy. Nowe świadectwa obowiązują od 1 października br." - poinformował rzecznik.

W grudniu ub.r. władze lotniska podpisały umowę z firmą Lotos Tank - spółką córką koncernu Lotos - na dzierżawę pięciohektarowego terenu na terenie lotniska, z dostępem do bocznicy kolejowej, będącej własnością Portów Lotniczych. Wcześniej wyłączność na korzystanie z tej bocznicy miał Petrolot, ale lotnisko zdecydowało to zmienić.

Dyrektor PPL Michał Marzec mówił PAP, że decyzja o dywersyfikacji dostaw paliwa była podyktowana m.in. wezwaniami, jakie wysyłał w tej sprawie Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Powietrznego). Zapewniał, że większa liczba dostawców paliwa to korzyść zarówno dla pasażerów, jak i linii lotniczych.

Lotos Tank ma wybudować na terenie portu tymczasową bazę przeładunkową paliwa. Będzie ono dostarczane cysternami kolejowymi, a następnie przepompowywane do cystern samochodowych, którymi będzie dostarczane do samolotów. Inwestycja ma być zrealizowana do końca trzeciego kwartału 2012 r.

Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce. Obsługuje ruch rozkładowy, czarterowy oraz cargo. W 2010 r. z usług lotniska skorzystało ponad 8,7 mln pasażerów, co stanowiło blisko 43 proc. całkowitego ruchu pasażerskiego w Polsce. W tym roku władze lotniska szacują, że obsłuży ono ok. 9 mln pasażerów. W ciągu ośmiu miesięcy 2011 r. na lotnisku obsłużonych zostało 6,26 mln pasażerów, o 6,8 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.