Wcześniej w poniedziałek wiceminister finansów Grecji Pantelis Ojkonomu oświadczył, że rokowania zostały w znacznej mierze sfinalizowane i że trojka - złożona z przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego - rozpocznie opracowywanie swego raportu w środę, po dwóch dodatkowych wizytach w greckim Głównym Biurze Obrachunkowym.

Od raportu ekspertów trojki, weryfikujących realizowanie przez rząd w Atenach programu reform i oszczędności, zależy przekazanie Grecji kolejnej transzy 8 mld euro z przyznanej w ubiegłym roku przez UE i MFW pożyczki w kwocie ponad 100 mld euro, bez której kraj musiałby ogłosić bankructwo.

W niedzielę greckie ministerstwo finansów podało, że mimo przyjętego programu oszczędności nie zdoła w bieżącym i przyszłym roku obniżyć deficytu budżetowego do wymaganego poziomu.