W komunikacie napisano, że nagrodę przyznano w uznaniu za dokonania Belki, od kiedy objął stery szefa Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku. Wskazano na rolę Belki w koordynowaniu działań banku, równoważeniu potrzeby walki z inflacją z koniecznością utrzymania pokryzysowej odbudowy gospodarki polskiej.

Wydawca wskazał także na opinie Belki dotyczące konieczności reformy strefy euro, przy jednoczesnym podtrzymywaniu deklaracji Polski o chęci przystąpienia do strefy euro.

W komunikacie poinformowano, że coroczne nagrody dla prezesów banków centralnych i ministrów finansów są przyznawane czołowym decydentom z danych regionów. O nagrodach decyduje redakcja biorąc po uwagę opinie czołowych ekspertów z danych regionów.

W 2009 r. Emerging Markets uznało, że na tytuł ministra finansów europejskich rynków wschodzących zasłużył polski minister finansów Jacek Rostowski.