Ten potraktował to jako działanie bezprawne i zażądał zaprzestania posługiwania się nazwą LOT i wprowadzania w błąd klientów LOT-u. Spółka nie zamierza jednak rezygnować.

– Dopiero w sierpniu tego roku, a więc po założeniu spółki pracowniczej, PLL LOT złożył wniosek w sprawie zastrzeżenia nazwy w urzędzie patentowym. A słowo „lot” nie oznacza jedynie nazwy firmy, ale też czynność – mówi Joanna Modzelewska, członek władz LOT Air i szefowa Związku Zawodowego Pilotów Liniowych. Jednak zarząd ma na ten temat zupełnie inne zdanie.

Spór o adres

– Nie ma możliwości, by założyć działalność gospodarczą pod adresem innej firmy. To tak jakby LOT zarejestrował jakąś swoją firmę pod adresem Lufthansy – mówi Leszek Chorzewski, rzecznik PLL LOT. Dlatego wczoraj został skierowany do sądu pozew przeciwko LOT Air o zaniechanie stosowania nazwy. Związki bronią się, że mają na celu dobro PLL LOT i jednym z celów istnienia LOT Air jest wspieranie LOT-u. Samo założenie spółki nie było niczym dziwnym.

– Intencją założenia spółki było – na wypadek najgorszej sytuacji, bankructwa firmy – zabezpieczenie pracowników przed utratą pracy – mówi Modzelewska.

Ale to spółka pracownicza ma prawo pierwokupu przedsiębiorstwa, jeśli dojdzie do bankructwa. Zgodnie z rządowym planem prywatyzacji może też się ubiegać o leasing pracowniczy firmy lub wykupić jej masę upadłościową albo jej część od syndyka. Takie uprawnienia związkowcy podkreślali w kolportowanej gazetce.

Do końca września pracownicy mają czas, by zakupić udziały LOT Air, ale jak wynika z wypowiedzi związkowców, nie ci, którzy będą im przeszkadzać. Udział kosztuje 50 złotych, co ma gwarantować, że do spółki zgłosi się ponad połowa pracowników. Ale docelowo kontrolę nad spółką będą mieli szefowie związków, bowiem oni jako założyciele mają dysponować ponad 34 proc. udziałów, a niemal 15 proc. będzie należało do związków zawodowych, którymi kierują niemal te same osoby. Do tego prawie 3 proc. udziałów mają otrzymać osoby określone jako doradcy spoza LOT-u. To daje łącznie ponad 50 proc udziałów.