Nieco mniej optymistyczni są eksperci z Banku Handlowego, którzy "punkt graniczny" umieścili w okolicach 4,70 zł za euro. Obecnie (ok. 11.30) kurs ten wynosi 4,47 zł.

"Według danych MinFin, po dwóch kwartałach br. dług publiczny wyniósł ok. 788 mld zł, czyli 53,7% skumulowanego PKB z czterech ostatnich kwartałów. Złożyło się na to zadłużenie sektora rządowego na poziomie 731,3 mld zł (49,9% PKB), sektora samorządowego 54,9 mld zł (3,7% PKB) i sektora ubezpieczeń społecznych 1,7 mld zł (0,1% PKB).

Można szacować, że zadłużenie w walutach obcych stanowiło ok. 26% ogólnej kwoty długu publicznego na koniec II kwartału" - napisali analitycy BZ WBK.