"Szereg banków musi zwiększyć kapitał, aby zapewnić zaufanie swoich kredytodawców oraz depozytariuszy. Bez dodatkowego buforu kapitałowego problemy z dostępnością finansowania prawdopodobnie doprowadzą do presji na delewarowanie w bankach, która może zmusić je do ograniczenia kredytowania gospodarki realnej" - napisano w raporcie Global Financial Stability Report.

MFW w raporcie skrytykował również europejskie rządy za przedłużającą się debatę polityczną na temat sposobów rozwiązania kryzysu zadłużenia, oraz opóźnienia we wprowadzaniu w życie ustalanych rozwiązań antykryzysowych.

We wtorek MFW obniżył prognozy wzrostu gospodarczego na świecie w latach 2011 - 2012, oraz ostrzegł przed "poważnymi" konsekwencjami, jakie może mieć brak opracowania skutecznego planu zaradczego wobec problemów fiskalnych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Prognoza MFW mówi o wzroście gospodarczym na świecie w tym i w przyszłym roku na poziomie 4 proc. Wcześniejsza prognoza MFW zakładała wzrost na poziomie 4,3 proc. w 2011 roku oraz 4,5 proc. w 2012 roku.

"Aktywność w gospodarce światowej osłabiła się i stała się bardziej nierówna. Zaufanie spadło mocno w ostatnim czasie i wzrosło ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji" - napisano w raporcie "Word Economic Outlook".

"Przywódcy w Europie muszą potwierdzić deklarację o gotowości do czynienia wszystkiego, co konieczne, aby utrzymać zaufanie do swojej krajowej polityki oraz do euro" - dodano.