Lubelszczyzna - obok Pomorza i Mazowsza - należy do regionów potencjalnie najbardziej zasobnych w gaz łupkowy. Spośród ponad 100 koncesji na poszukiwania tego gazu wydanych w kraju najwięcej, bo 26, dotyczy poszukiwań w woj. lubelskim - podał naczelnik Wydziału Kopalin Energetycznych w Ministerstwie Środowiska Maciej Młynarczyk.

Firma Exxon Mobil zakończyła już wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego w miejscowości Krupe pod Krasnymstawem. Odwiert sięgnął 3,7 km w głąb ziemi; pod koniec sierpnia przeprowadzono tam pierwszy zabieg szczelinowania, a obecnie trwają prace badawcze. W tym roku zakończone mają być wiercenia jeszcze kilku otworów.

Polska - po USA i Kanadzie - jest krajem największej aktywności firm poszukujących gazu łupkowego. W USA na inwestycje związane z gazem łupkowym wydaje się - w przeliczeniu - około 250 mld zł rocznie. Koszt jednego odwiertu sięga 40-50 mln zł. Wydobycie gazu łupkowego sprawiło, że wystąpiła nadpodaż gazu na rynku amerykańskim. To pokazuje jak wielkie znaczenie gospodarcze mogą mieć inwestycje związane z gazem łupkowym w Polsce - poinformował Paweł Poprawa z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Przygotowanie Lubelszczyzny do wydobywania gazu łupkowego będzie skomplikowanym procesem - zaznaczył geolog, prof. Marian Harasimiuk z UMCS. Niezbędna jest m.in. infrastruktura drogowa i sieć linii przesyłowych gazu, już dziś trzeba przystąpić do niezbędnych prac planistycznych - wyliczał. Rozwiązania wymaga problem wody niezbędnej do procesów szczelinowania, bowiem już obecnie w regionie brakuje wody dla rolnictwa - dodał Harasimiuk.

Obszary potencjalnie najzasobniejsze w gaz pokrywają się z terenami cennymi przyrodniczo - Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery "Polesie" i projektowanym rezerwatem "Roztocze". Będziemy musieli skrupulatnie egzekwować wszystkie ograniczenia środowiskowe stosunku do firm eksploatujących gaz - podkreślił Harasimiuk.

Marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman apelował do uczestniczących w konferencji samorządowców, aby prowadzili wśród mieszkańców kampanię informacyjną na temat gazu łupkowego. Przypomniał protesty związane z budową biogazowni. Dotychczas na Lubelszczyźnie nie ma ani jednej biogazowni, choć są na nie pieniądze. Pierwsze dwie dopiero wkrótce mają być oddane do użytku. "Musimy ludziom wszystko dokładnie wyjaśnić, aby czuli się bezpiecznie w związku z inwestycjami, które są realizowane w pobliżu ich domostw" - apelował Hetman.

Szczelinowanie hydrauliczne to technologia wydobywania gazu łupkowego. Polega na wpompowywaniu pod ziemię mieszanki wody, piasku i chemikaliów, która powodując pęknięcia w skałach wypycha gaz do góry.