"Najnowsze dane o produkcji przemysłowej w sierpniu wystawiają pozytywną ocenę polskim przedsiębiorcom i polskiej gospodarce. Jednocześnie trzeba podkreślić, że kolejne miesiące mogą być gorsze (...)

Po pierwsze kryzys w Europie przełoży się na mniejszy portfel zamówień przedsiębiorstw nastawionych na eksport, a poza tym nadal mamy do czynienia z zastojem w inwestycjach. Także ostatnie, nie najlepsze dane z rynku pracy, nie dają impulsu do tego, aby przedsiębiorstwa produkowały więcej.

Należy mieć nadzieję, że na rynku pracy nie nastąpi żadne zdecydowane tąpnięcie. Oznaczałoby to hamulec dla konsumpcji, co byłoby wyraźnym ciosem dla przedsiębiorstw i całej gospodarki. W kolejnych miesiącach należy spodziewać się gorszych odczytów także dlatego, że rosną ceny surowców przekładających się na ceny oferowanych produktów.

Pracodawcy RP podtrzymują swoją prognozę mówiącą, iż tegoroczna dynamika PKB wyniesie 4 proc.".