"Porozumienie z 21 lipca musi zostać w pełni przyjęte. Wszyscy musimy pozostać czujnym obserwatorem rozwoju sytuacji, poprawić zaufanie rynków. Naszym głównym zadaniem (EBC - PAP) jest zachowanie stabilności cen. Wzywamy wszystkie władze publiczne odnośnie zachowania odpowiedzialności" - powiedział Trichet w piątek na konferencji we Wrocławiu.

Olli Rehn dodał, że ważne jest, aby wdrożyć porozumienie z 21 lipca jak najszybciej.

21 lipca przywódcy strefy euro uzgodnili drugi pakiet pomocowy dla Grecji: 109 mld euro pożyczki oraz do 50 mld euro wkładu sektora prywatnego, głównie poprzez wymianę obecnych obligacji na papiery o dłuższym terminie zapadalności.