- W przyszłości, w ciągu kilku najbliższych lat, PGNiG będzie potrzebowało środków na sfinansowanie swoich celów inwestycyjnych. Jednym ze źródeł finansowania byłaby giełda i kolejne emisje akcji - mówił dziś prezes.

Zdaniem Szubskiego potrzeby finansowe spółki w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów są tak duże, że bez nowych źródeł finansowania nie będzie w stanie realizować tych planów. - Moim zdaniem giełda i kolejne emisje akcji to jest dobry kierunek. Ale to jest temat na przyszłość - druga połowa przyszłego roku, może koniec przyszłego roku, może 2013 rok.

- Nie pytajcie, kiedy i ile, bo to nie jest jeszcze konkretny projekt do zrealizowania, tylko moje przekonanie - dodał.