Tytuł zostanie przyznany w dwóch równorzędnych kategoriach ”Moja firma” i „Korporacja”. Do udziału w konkursie zaproszone są właścicielki firm, dyrektorki zarządzające, menedżerki i kobiety pełniące inne kluczowe funkcje w korporacjach. 

Kandydatki mogą być zgłoszone przez osoby trzecie.

Regulamin konkursu Bizneswoman Roku i zgłoszenia konkursowe przyjmowane są na stronie www.radiopin.pl/bizneswoman. Partnerem konkursu jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Patronat objęła Europejska Unia Kobiet.