Schaeuble przypomniał, że wypłata kolejnych transz wsparcia może nastąpić dopiero, gdy eksperci MFW, KE i EBC, potwierdzą, że warunki zostały przez Grecję spełnione. - Nie ma tu pola do manewru. „Trojka” musi wydać pozytywną opinię. (…) Grecy muszą to wiedzieć.

Grecja ma przedstawić propozycje oszczędności i dostarczyć plan budżetu na 2012 rok do końca tygodnia. W piątek eksperci trojki przerwali wizytę w Atenach. Jak podają media, Grecy nie realizują uzgodnionych oszczędności, planu uszczuplenia administracji czy programu prywatyzacji. Prognoza tegorocznej dynamiki PKB zakłada spadek o około 5 proc.

Schaeuble znów odrzucił także propozycję wspólnych obligacji strefy euro. - Euroobligacje bez zmian instytucjonalnych byłyby w najlepszym razie źle rozumianą solidarnością. Euro straciłoby swoją wiarygodność jako stabilna waluta - mówił.

Minister przekonuje do poparcia reformy Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej z lipcowym szczytu strefy euro.  Ma on pomagać zadłużonym państwom, zakłada utworzenie w 2013 roku stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Bundestag ma głosować nad wzmocnieniem EFSF 29 września.

Według Schaeublego, Niemcy muszą pozostać "kotwicą stabilności i lokomotywą wzrostu w Europie".