Ankietowani ekonomiści nie liczą w tym roku na duże zwyżki na giełdzie. Oczekują natomiast stabilizacji dochodowości papierów skarbowych.