"Rekomendowany przez zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację programu inwestycyjnego wynikającego ze strategii spółki na lata 2009-2018 związanego ze zwiększeniem produkcji grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź do 700 tys. ton miedzi w koncentracie rocznie oraz dywersyfikacją działalności. Ponadto w perspektywie kolejnych lat spółka zakłada kontynuację i rozpoczęcie nowych, kapitałochłonnych inwestycji w core business, które są kluczowe dla utrzymania efektywności ciągu technologicznego" - napisano w komunikacie.

"Rekomendowana wysokość dywidendy w opinii zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania spółki w długim horyzoncie czasu" - dodano.

Propozycja zarządu oznacza, że KGHM chce przeznaczyć na dywidendę 35 proc. ubiegłorocznego zysku koncernu. Mieści się to w zapowiadanym wcześniej przedziale 30-50 proc., ale prezes KGHM Herbert Wirth mówił, że dywidenda może być bliżej górnej granicy tego przedziału.

Przy obecnym kursie giełdowym akcji KGHM stopa zaproponowanej przez zarząd dywidendy wynosi ok. 4,5 proc.

Wniosek zarządu będzie teraz oceniony przez radę nadzorczą. Prezes Wirth zapowiadał, że rada zajmie się sprawą dywidendy na posiedzeniu 18 maja.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM za rok 2010 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie KGHM.

Analitycy nie kryją rozczarowania propozycją dywidendy złożoną przez zarząd spółki.

"Zarząd zawsze daje konserwatywne rekomendacje. Informacja jest niekorzystna, bo wszystko, co poniżej 10 zł jest negatywne. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko rekomendacja zarządu. Zazwyczaj są one poniżej faktycznych wypłat" - powiedział PAP Maciej Wewiórski, analityk DM IDM SA.