Rekordów będzie więcej. Ogólna kwota dywidend za ubiegły rok (wypłacanych w tym roku) z wszystkich giełdowych spółek wyniesie prawie 20 mld zł. Dotychczas najlepszy pod tym względem wynik zanotowano w 2007 roku, kiedy do akcjonariuszy trafiło ponad 13 mld zł.

Taki wynik jest możliwy m.in. dzięki decyzji walnego zgromadzenia KGHM o podniesieniu dywidendy do 3 mld zł. Ponad 2 mld zł wypłaci Telekomunikacja Polska. Na konta właścicieli akcji Pekao SA przelano prawie 1,8 mld zł, a do akcjonariuszy spółki PGNIG trafi ponad 700 mln zł.

Ale zapowiedź wypłaty wysokiej dywidendy nie powinna być jedynym powodem kupna akcji danej spółki. Dywidenda ważna jest dla inwestorów długoterminowych, bo pozwala czerpać dochody z zamrożonego w akcjach kapitału.