Lepiej w biznesie

Segment biznesowy rozwija się szybciej niż konsumencki. W Polkomtelu liczba kart SIM należących do klientów korporacyjnych w 2010 r. wzrosła prawie o jedną czwartą. Jednymi z najbardziej perspektywicznych są usługi typu M2M nazywane też telemetrycznymi, które są oparte na infrastrukturze sieci GSM i umożliwiają zdalne monitorowanie pracowników, urządzeń oraz zarządzanie ich pracą.

Według firmy analitycznej Berg Insight wartość usług M2M będzie teraz rosła co roku w tempie dwucyfrowym, a w ubiegłym roku liczba abonentów usług M2M wzrosła o 46 proc. i przekroczyła 81 mln. W 2015 r. ma sięgnąć 294 mln.

Prosto z chmury

Nic zatem dziwnego, że do właśnie do takich celów Polkomtel chce wykorzystać swoją niedawno wybudowaną infrastrukturę szerokopasmowego radiowego dostępu do internetu CDMA.

Usługi mają być świadczone w nowoczesnym modelu chmury (ang. cloud computing), w których klient nie ponosi żadnych nakładów inwestycyjnych.

Jak przekonuje Magdalena Dziewguć, dyrektor departamentu klientów kluczowych w Polkomtelu, nie jest to prosta usługa telekomunikacyjna, ale kompleksowe rozwiązanie zapewniające specjalistyczną łączność świadczoną na poziomie dotychczas niedostępnym w Polsce. To m.in. dlatego, że SCŁD (system cyfrowej łączności dyspozytorskiej) został zbudowany na wydzielonej sieci telekomunikacyjnej gwarantującej niezawodność działania. System jest odporny na awarie i przeciążenia charakterystyczne dla sieci GSM/ UMTS. Sieć zapewnia dostępność nawet na terenach niezurbanizowanych.

– Nasza usługa daje możliwość szybkiej komunikacji i synchronizacji pracy wielu osób. Możemy monitorować, zarządzać na bieżąco pracownikami oraz przekazywać wszelkie najważniejsze informacje – mówi Magdalena Dziewguć.

System jest zintegrowany z różnymi usługami typu M2M, takimi jak telesterowanie czy monitoring i otwarty na integrację z innymi rozwiązaniami tego typu. To pozwala na sterowanie urządzeniami, zbieranie danych i ich zdalne przekazywanie.

Cena jest negocjowana indywidualnie. Zależy od zakresu usługi, zakresu terytorialnego, gwarantowanych parametrów jakościowych czy liczby użytkowników.

Polkomtel wiele sobie obiecuje po SCŁD, bo mimo że na rynku jest wielu dostawców usług dla transportu i logistyki, to daleko mu do nasycenia. – Klienci kupują proste urządzenia typu CB radio, nawigacja, a do komunikacji głównie używają telefonów komórkowych. Przyszłością będą zintegrowane systemy pozwalające na bieżąco przekazywać pracownikom wytyczne związane z konkretnym zleceniem, zmianami wymagań, informacjami o trasie czy warunkach na drodze – mówi Magdalena Dziewguć.