"Pewna liczba propozycji Komisji idzie we właściwym kierunku, ale strefa euro potrzebuje bardziej ambitnych reform, by zapewnić sprawne funkcjonowanie unii walutowej" - powiedział Trichet na odbywającej się w Marrakeszu (Maroko) Konferencji Polityki Światowej.

Według niego, w procedurach karnych dotyczących nadmiernych deficytów budżetowych należy "znacznie skrócić" wszystkie ostateczne terminy i stosować przewidziane przepisami kary "niemal automatycznie".