"Rada Europejskiego Banku Centralnego potwierdziła, że obecne stopy procentowe są odpowiednie. Dlatego też nie zdecydowała się ich zmieniać" - powiedział Trichet.

Dodał, że inflacja w strefie euro będzie pozostawała pod kontrolą, chociaż widoczna jest krótkookresowa presja na wzrost cen, która jest efektem drożejących surowców.

"Opierając się na wszystkich najnowszych informacjach oraz analizach, dostępnych od naszego ostatniego posiedzenie z 13 stycznia, dalej widzimy dowody krótkoterminowej presji na wzrost inflacji, która wynika głównie ze wzrostu cen energii oraz surowców" - powiedział Trichet.

"Nie wpłynęło to jednak na naszą ocenę, że poziom cen będzie pozostawał zgodny z zakładaną przez nas stabilnością cen w okresie istotnym z punktu widzenia polityki EBC. Jednocześnie zapewniamy, że będziemy prowadzili ścisły monitoring" - dodał.