Popularność usługi wśród polskich przedsiębiorców ciągle rośnie i nie jest traktowana jako konieczność, ale narzędzie finansowe do kompleksowej obsługi należności handlowych. Jednocześnie ta forma finansowania stanowi ciekawą alternatywę wobec popularnego kredytu obrotowego, który dostarcza firmom jedynie finansowanie.

Faktoring obejmuje dodatkowo inkasowanie i zarządzanie należnościami. Warto także podkreślić wyższą dostępność faktoringu w relacji do kredytu wynikającą z bardziej liberalnych zasady oceny zdolności kredytowej oraz niższego poziomu wymaganych zabezpieczeń, co jest szczególnie istotne w sytuacji spowolnienia gospodarczego, kiedy instytucje finansowe rewidują swoje zasady oceny ryzyka i mogą zaostrzać politykę kredytową, co z kolei będzie ograniczało dostępność otwartego kredytowania.

Jedną z najważniejszych zalet faktoringu jest poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców, minimalizująca ryzyko złych długów.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, zaś o bardzo ważnej roli faktoringu najlepiej świadczy fakt, że wiele firm korzysta się z niego latami. Faktoring proponujemy firmom wymagającym elastycznego finansowania, prowadzącym sprzedaż z odroczonymi terminami płatności, których rozwój zależy od ekspansywnej strategii zwiększania obrotów, m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności. Polityka taka często prowadzi do zatorów płatniczych i spadku płynności. W tym kontekście faktoring jest doskonałym rozwiązaniem zabezpieczającym przed wspomnianym efektem, co jest niezmiernie istotne w kontekście dalszego rozwoju, oraz wizerunku przedsiębiorstwa, a przede wszystkim, sprawnego finansowania jej bieżącej działalności.

Reasumując, chociaż faktoring nie stanowi panaceum na wszystkie problemy przedsiębiorstw, to warto zauważyć, że duża liczba korzyści płynących z jego zastosowania, skutecznie ogranicza wiele ryzyk wynikających z prowadzenia działalności jak również zapewnia płynność przedsiębiorstwa, tak w czasach spowolnienia, jak i prosperity w gospodarce.