Zarządzającym sprzyjała koniunktura. W III kwartale najważniejsze indeksy GPW wzrosły od 10,2 do 15,2 proc. Spośród funduszy inwestujących w Warszawie zwyżki cen akcji najlepiej wykorzystał KBC Akcyjny (VIP SFIO), który zarobił dla swoich klientów 15,3 proc.

Jeszcze wyższe zyski dały najlepsze fundusze akcji inwestujące za granicą, choć w przeciwieństwie do funduszy krajowych część produktów z tej grupy zakończyła kwartał stratami. Spośród funduszy wycenianych w walucie najwięcej zarobił Amplico Akcji Rynków Wschodzących (USD) – aż 31,2 proc. Wśród funduszy rozliczanych w złotych najlepszy był ING (L) Ameryki Łacińskiej, który dał 18,8 proc. zysku.

Właśnie produkty specjalizujące się w inwestycjach zagranicznych pomogły Idei TFI w zajęciu pierwszego miejsca w kwartalnym rankingu Expandera i „DGP”. Idea Surowce Plus zarobił 13,4 proc., najwięcej z funduszy akcji zagranicznych sektorowych, a Idea Globalny z 10-proc. zyskiem był najlepszy wśród zagranicznych funduszy mieszanych rozliczanych w złotych.

Marek Arendt, analityk Expandera, ocenia, że w najbliższym czasie indeks WIG20 podejmie kolejne próby przebicia i trwalszego utrzymania się ponad tegorocznym szczytem w okolicy 2619 pkt, na którym znalazł się w kwietniu.

– Trwający trend wzrostowy powinien mu w tym pomóc. Z drugiej strony wysokie notowania indeksów sprawiają, iż inwestorzy chętniej myślą o realizacji części zysków, szczególnie jeśli pojawiłyby się negatywne informacje ze światowych rynków. Taki scenariusz mógłby się okazać pretekstem dla korekty ostatnich wzrostów – mówi analityk Expandera.