Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania modeli działalności gospodarczej, polegających coraz częściej na wykorzystaniu złożonych technologii oraz współpracy transgranicznej, instytucje finansowe odpowiednio rozszerzały wachlarz oferowanych usług. Można śmiało powiedzieć, iż znaczny stopień światowego rozwoju gospodarczego nie byłby możliwy bez odpowiedniego wsparcia w postaci kapitału udostępnianego przez branżę finansową. Sytuacja taka spowodowała ugruntowanie szczególnej roli sektora usług finansowych w obrocie gospodarczym.

Wyjątkowość podmiotów finansowych nie uszła uwadze instytucji państwowych, wspólnotowych, jak również organów nadzorczych poszczególnych sektorów. Łatwo zauważyć, że rola polegająca na oferowaniu dostępu do kapitału, która z jednej strony jest bardzo atrakcyjna pod względem możliwości osiągnięcia zysku (oferowany produkt jest powszechnie pożądany), stanowi jednocześnie niezbędny element prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego jako całości.

Nowe obowiązki i wyzwania

Zauważalny ostatnio wzrost różnego rodzaju regulacji i wymogów prawnych, nakładających na instytucje finansowe szereg obowiązków, spowodował wzrost ich odpowiedzialności jako uczestników obrotu gospodarczego. Dobrym przykładem mogą być niedawne nowelizacje i nowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czy też w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Mimo zwiększającej się liczby regulacji oraz obowiązków, ostatnie lata pokazują, iż nie wyeliminowało to występowania afer i skandali finansowych. Co więcej, kryzys finansowy wskazał wiele znaków zapytania dotyczących działalności rynków finansowych. W wielu z tych przypadków okazywało się, iż nawet działanie jednego pracownika instytucji finansowej może mieć wpływ zarówno na pozycję i notowania jego pracodawcy, jak też pośrednio na zaufanie do całości branży.

Instytucje są już świadome, iż zgodnie z powszechnym oczekiwaniem – przy zredukowanych nakładach oraz zasobach – powinny one nie tylko realizować dotychczasowe nowe obowiązki, ale wykonywać to w sposób rozważny i odpowiedzialny.

W tym kontekście coraz więcej stron porusza istotność zagadnień związanych z etyką zarówno samych instytucji, jak również etycznym postępowaniem ich pracowników.