Axa oferuje w Polsce ubezpieczenie turystyczne od końca 2009 r. Jednak dopiero dzięki umowie, którą podpisała z Polskim Stowarzyszeniem Projektów Młodzieżowych (PSPM) – wydawcą karty zniżkowej Euro<26 – mocno zaistnieje na tym rynku. Za dodatkową opłatą użytkownicy tej karty będą mogli wykupić pakiet ubezpieczeń, w skład którego wchodzi zwrot kosztów leczenia za granicą, odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków i polisa OC.

– Dodatkowo dzięki usłudze assistance, którą Axa będzie oferowała na całym świecie, właściciele karty będą mieli zagwarantowaną podczas podróży obsługę na poziomie klienta biznesowego – mówi Dorota Orlik-Lisek, prezes PSPM. Będzie ją świadczyła wchodząca w składu grupy Axa w Polsce spółka Inter Partner Assistance Polska.

Według Doroty Orlik-Lisek z dotychczasowych doświadczeń stowarzyszenia wynika, że młodzi ludzie chętnie korzystają z dodatkowej opcji wykupienia polisy do karty. Są to głównie studenci, dla których jest to lepsza forma ubezpieczenia się niż oferowana przez uczelnie wyższe. Obecnie w Polsce jest wydane 180 tys. kart, z czego 160 tys. zawiera dodatkowe polisy.

Ubezpieczenie będzie oferowane w czterech pakietach dopasowanych do rodzajów karty Euro<26. Najdroższy pakiet kosztuje 136 zł rocznie i oferuje sumy gwarancyjne w wysokości 60 tys. euro w przypadku pokrycia kosztów leczenia oraz 5 tys. euro w przypadku NNW.

– Karta Euro<26 będzie także oferowała dodatkowy program partnerski dla jej posiadacza i dla członków najbliższej rodziny – zapowiada Katarzyny Szepczyńskiej, dyrektor departamentu ubezpieczeń turystycznych w Axa TUiR. Ma on ruszyć już w lipcu.

Axa podpisała umowę z PSPM na dwa lata.