W ramach środków unijnych na lata 2007 – 2013 nie będzie już więcej konkursów na dotacje dla projektów wodno-kanalizacyjnych. Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego cała pula funduszy unijnych na takie inwestycje w programie Infrastruktura i Środowisko została już rozdzielona.

170 mln euro do podziału

– Podzieliśmy między samorządy 11,8 mld zł. Za te pieniądze zostanie zrealizowanych 187 dużych inwestycji – mówi Adam Ździebło, wiceminister rozwoju regionalnego.

Dodaje, że nawet jeśli pojawią się dodatkowe pieniądze, to trafią do samorządów, które nie miały szczęścia w konkursach i znalazły się na liście podmiotów czekających na wsparcie. Taka sytuacja dotyczy 50 gmin.

W ubiegłym tygodniu Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, na łamach „DGP” zapowiedziała, że zamierza przeznaczyć dla nich cześć z dodatkowych funduszy unijnych, które w tym roku Polsce przyznała UE. Będzie to ok. 170 z ponad 630 mln euro, będących w dyspozycji MRR.

Nie wszystkie samorządy, które uzyskały dotacje, mają do nich realny dostęp. Cześć z nich jeszcze nie skompletowała pełnej dokumentacji niezbędnej do uruchomienia inwestycji. Do tej pory zrobiło to 130 z 187 gmin. Jeśli reszta nie zrobi tego sprawnie, to MRR może zdecydować o odebraniu im przyznanych pieniędzy. Wówczas zostaną one przeznaczone na wsparcie dla aglomeracji czekających w kolejce.