Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Wszyscy z 18 ankietowanych przez PAP ekonomistów byli zdania, że stopy procentowe NBP w kwietniu zostaną pozostawione bez zmian.

Ekonomiści oceniają, że spadająca inflacja, umacniający się złoty i umiarkowane tempo rozwoju gospodarczego uzasadniają pozostawienie stóp na obecnym poziomie w najbliższych miesiącach, a podwyżek stóp procentowych nie należy się spodziewać wcześniej niż w IV kwartale 2010 r.

Najwięcej wskazań jeśli chodzi o główną stopę procentową NBP na koniec tego roku, dotyczy poziomu 3,75 proc. Stopy na takim poziomie oczekuje 8 z 18 ekonomistów. Czterech ekonomistów oczekuje dwóch podwyżek stóp po 25 pb w całym 2010 roku, a w konsekwencji poziomu 4,00 proc. w grudniu. Pięciu ekonomistów jest zdania, że stopy procentowe pozostaną w tym roku na obecnym poziomie 3,50 proc. Jeden ekonomista przypisał równe prawdopodobieństwo dla pozostawienia stóp procentowych w tym roku bez zmian oraz dla jednej podwyżki o 25 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskonta weksli 3,75 proc., zaś dyskonta weksli 4,00 proc.

RPP poda uzasadnienie do najnowszej decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 15.00.