Rozwiązaniem są poręczenia i gwarancje. Jedną z największych zalet tego instrumentu jest to, iż oceniany jest jako bardzo dobre, wiarygodne i bardzo płynne zabezpieczenie, co znacznie ułatwia uzyskanie upragnionego kredytu.

Jakie poręczenie?

W Polsce można wyróżnić dwie podstawowe grupy instytucji udzielających poręczeń lub gwarancji. Są to Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe (RFPK).

Poręczenia lub gwarancje mogą być wykorzystane w celu zabezpieczenia zarówno kredytów na działalność bieżącą, jak i na działalność inwestycyjną. Dodatkowo, w przypadku poręczenia indywidualnego BGK, możliwe jest także doubezpieczenie już wcześniej udzielonego kredytu. W pozostałych przypadkach mówimy zwykle o zabezpieczaniu nowych zobowiązań.

Różnice między poręczeniami oferowanymi przez BGK a poręczeniami z RFPK dotyczą przede wszystkim samych kwot poręczenia i udziału poręczenia w kwocie kredytu. Najwyższe poręczenie dostępne jest dla poręczeń indywidualnych BGK, gdzie kwota poręczenia może dochodzić do 10 mln euro i stanowić do 80 proc. kwoty kredytu. Poręczenia portfelowe BGK także oferują wysoką kwotę jednostkowego poręczenia, bo aż 5 mln zł, jednakże nie może ona stanowić więcej niż 50 proc. kwoty kredytu.

Oferta RFPK skierowana jest do firm ubiegających się o mniejsze kwoty transakcji, gdyż wysokość poręczenia maksymalnie dochodzi do 1 mln zł, choć może stanowić od 60 do 80 proc. kwoty kredytu.

W jakim czasie i za ile?

Podstawową zaletą poręczeń portfelowych jest natomiast szybkość podjęcia decyzji o przyznaniu poręczenia – decyzja ta podejmowana jest razem z decyzją kredytową tylko przez bank. W przypadku poręczeń indywidualnych, decyzja o przyznaniu poręczenia podejmowana jest oddzielnie przez BGK lub RFPK, co wydłuża proces.

W przypadku poręczenia z RFPK czas otrzymania zgody funduszu jest różny i zależy od poszczególnego funduszu, przy czym zwykle jest szybszy od trybu indywidualnego, a wolniejszy od trybu portfelowego BGK.

Ostatnim elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest cena tego zabezpieczenia. Poręczenia, a już szczególnie gwarancje oferowane przez BGK, są droższe niż poręczenia oferowane przez RFPK.