EKSPERT RADZI

PROBLEM CZYTELNIKA

WYJAŚNIENIE

W przypadku powyższego problemu od razu skoncentrowałbym się na pozyskaniu poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), gdyż poręczenie z regionalnych funduszy poręczeniowych może być niewystarczające.

BGK oferuje obecnie dwa rodzaje takich zabezpieczeń: poręczenia indywidualne oraz portfelowe, przy czym skorzystanie z któregoś z nich uzależnione jest od sytuacji kredytobiorcy. Poręczenia oferowane w trybie indywidualnym mogą być udzielane aż do wysokości 10 mln euro, a co więcej mogą zabezpieczać aż 80 proc. kwoty kredytu. Obejmują kredyty zarówno w złotych, jak i walutach obcych.

Poręczenia portfelowe są produktem bardziej wystandaryzowanym i z tego względu kwota poręczenia jest ograniczona do 5 mln zł. Mogą one zabezpieczać nie więcej niż 50 proc. wykorzystanej kwoty i dotyczą tylko kredytów udzielonych w złotych. Oznacza to, iż w przypadku poręczeń portfelowych klient powinien dostarczyć znacznie więcej innych zabezpieczeń niż w przypadku poręczeń indywidualnych.

Znaczne różnice pojawiają się w samym procesie ubiegania się i przyznawania poręczeń. Otrzymanie poręczenia indywidualnego jest niestety procesem dłuższym i bardziej skomplikowanym niż otrzymanie poręczenia portfelowego. W przypadku poręczenia indywidualnego bank podejmuje decyzję kredytową, natomiast BGK na podstawie przekazanych dokumentów podejmuje decyzję o przyznaniu poręczenia. Analiza BGK wydłuża cały proces maksymalnie o 15 dni roboczych, jeżeli do BGK dostarczony zostanie komplet prawidłowych dokumentów. Ewentualne wątpliwości wydłużają cały proces dodatkowo o kilkanaście dni, dlatego tak ważne jest, w przypadku starania się o takie poręczenie, skorzystanie z oferty banku z dużym doświadczeniem we współpracy z BGK.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku poręczenia portfelowego, gdzie decyzja zarówno o przyznaniu kredytu, jak i poręczenia podejmowana jest przez bank – proces ten jest więc zdecydowanie szybszy. W przypadku trybu indywidualnego wiele zależy od indywidualnej decyzji BGK, niezależnie od decyzji banku o udzieleniu finansowania. Co więcej, w przypadku poręczeń portfelowych także liczba dokumentów składana przez klienta jest znacznie mniejsza niż w przypadku poręczeń indywidualnych. Również cenowo poręczenie portfelowe wypada korzystniej, gdyż kredytobiorca nie ponosi opłaty na rzecz BGK za rozpatrzenie wniosku, która przepada w przypadku negatywnej decyzji. Także roczna opłata za poręczenie w przypadku poręczenia portfelowego jest kalkulowana bardziej atrakcyjnie dla klienta.

Podsumowując powyższe uproszczone rozważania, w pierwszej kolejności zainteresowałbym się poręczeniem portfelowym, jeśli byłoby ono wystarczające. Jeżeli jednak niezbędne byłoby większe zabezpieczenie, wnioskowałbym o poręczenie indywidualne i uzbroił się w dużo cierpliwości.

Natomiast sam proces ubiegania się o poręczenie należy rozpocząć od kontaktu z bankiem posiadającym stosowną umowę z BGK. Pełna lista banków współpracujących jest dostępna na stronie internetowej BGK – wśród nich jest oczywiście Bank Millennium.