"Eureko zadeklarowało, że podczas debiutu PZU sprzeda nie mniej niż 17% akcji spółki, bezpośrednio lub za pomocą spółki celowej Kappa SA. Wobec dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych Skarb Państwa rozważa możliwość sprzedaży dodatkowych akcji ze swojej puli" - głosi komunikat.

Resort dodał, że decyzja co do ewentualnej sprzedaży i liczby oferowanych akcji "zostanie ustalona w oparciu o analizę popytu i ceny, przy założeniu utrzymania kontroli strategicznej Skarbu Państwa nad PZU".

W połowie marca (kilka dni po złożeniu przez PZU prospektu emisyjnego) wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik zapowiadał, że część oferty publicznej ubezpieczyciela zostanie skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych (1/3 oferty) i instytucjonalnych. Potwierdził on wówczas, że IPO obejmie 20% akcji PZU (14,9% posiadanych przez spółkę Kappa i 5% sprzedawanych przez Eureko).

Wcześniej w tym tygodniu wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz podtrzymał plan wprowadzenia PZU na GPW do połowy maja br.