Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń - poinformowała KNF we wtorek w komunikacie. Debiut ubezpieczyciela na giełdzie planowany jest na połowę maja 2010 r.
Reklama

"KNF jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP)" - napisano we wtorkowym komunikacie KNF.

Prospekt obejmuje papiery wartościowe serii A i B w liczbie 86 mln 352 tys. 300, ale oferta publiczna ma objąć do 25 mln 819 tys. 337 akcji serii A i B. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości 16 kwietnia 2010 r.

Debiut PZU zaplanowano na połowę maja 2010 roku.

Przeczytaj o porozumieniu z Eureko

W efekcie zawartej na początku października ub.r. ugody między MSP a Eureko, Skarb Państwa odzyskał kontrolę nad spółką i zobowiązał się do wypłaty holenderskiemu ubezpieczycielowi 4,77 mld zł, z czego 3,55 mld zł z dywidendy specjalnej PZU, przynależnej Skarbowi Państwa. Dodatkowo 1,224 mld zł trafi do Eureko ze sprzedaży 4,9 proc. akcji PZU, wniesionych przez SP do spółki Kappa.

Pod koniec listopada ub.r. PZU wypłacił 12,75 mld zł zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2009 rok. Skarb Państwa ma 55 proc. akcji PZU, a Eureko 32 proc. Z dywidendy do Eureko trafiło około 7 mld 757 mln zł; 3 mld 473 mln zł do Skarbu Państwa, a ponad 1,5 mld zł do pozostałych akcjonariuszy.

Na początku grudnia ub.r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU upoważniło zarząd do podjęcia działań mających na celu przygotowanie spółki do wejścia na giełdę do końca 2012 roku. Minister skarbu Aleksander Grad oceniał w listopadzie, że do oferty publicznej spółki mogłoby dojść w pierwszym półroczu 2010 r.

Na początku kwietnia b.r. Eureko zadeklarowało, że podczas debiutu PZU sprzeda nie mniej niż 17 proc. akcji spółki. Skarb Państwa nie wyklucza sprzedaży dodatkowo do 5 proc. swoich akcji.

Wcześniej planowano, że na giełdzie zostanie sprzedanych 20 proc. walorów spółki. Chodziło o 14,9 proc. akcji PZU wniesionych do spółki Kappa (z czego 10 proc. akcji Eureko, a 4,9 proc. akcji Skarbu Państwa) oraz 5 proc. walorów PZU, należących do holenderskiego ubezpieczyciela i zadeklarowanych do sprzedaży w październikowej ugodzie.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.