Wznawiając w lipcu procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce, unijna rada ministrów finansów Ecofin dała czas do końca 2012 r. na ograniczenie deficytu do 3 proc. przewidzianych w kryteriach z Maastricht. Zgodnie z przyjętym zaleceniem, rocznie polski deficyt ma spadać średnio o 1,25-1,5 pkt proc. PKB, począwszy od 2010 roku.

"Ocena kroków podejmowanych przez Polskę KE powinna nastąpić za tydzień albo za dwa tygodnie" - powiedział PAP przedstawiciel KE. Tak by Ecofin mógł ją zaakceptować na najbliższym posiedzeniu 16 lutego.

Wydając ocenę, KE sprawdzi, czy Polska zrobiła to, co należało w 2009 r. i czy jest na dobrej drodze, by zrealizować zobowiązania na rok 2010 - wyjaśnił przedstawiciel KE.

Polski rząd ma przedstawić plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych

W piątek polski rząd ma przedstawić plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych, który ma zapobiec przekroczeniu przez dług publiczny poziomu 55 proc. PKB, a także obniżyć deficyt sektora finansów publicznych. W trosce o zachowanie dyscypliny finansowej jednym z kluczowych elementów planu ma być tzw. reguła wydatkowa, która w bardzo rygorystyczny sposób ograniczy wzrost wydatków publicznych w latach 2011-2013.

W 2008 roku deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,6 proc., czyli powyżej dopuszczonej w Traktacie z Maastricht wartości referencyjnej 3 proc., będącej jednym z kryteriów wejścia do strefy euro. Zgodnie z notyfikacją fiskalną z października 2009 r. przesłaną przez Polskę do Eurostatu, deficyt w 2009 roku wyniósł 6,3 proc. PKB. W styczniu wiceminister finansów Ludwik Kotecki poinformował PAP, że był on w istocie wyższy. Resort finansów spodziewa się, że w 2010 r. deficyt będzie zbliżony do 7 proc. PKB.